Huavu99

PHÂN TÍCH XAU/USD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về ngắn hạn hiện tại đang tích lũy, tuy nhiên tích lũy yếu, đang có phân kì âm ( RSi ) trên đồ thị ngày, nếu XAU/USD có những biến động dưới 1400 thì sẽ giảm về 1359.7. Hỗ trợ 1359.7 và 1324.7, kháng cự ở 1420
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.