WyckoffianVN

Vàng - Backup xong mới tăng được

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vận động giá cho thấy khả năng còn 1 nhịp Spring - test trước khi Giá tiếp tục vượt đỉnh. Điều chúng ta cần làm là chờ đợi cho kịch bản xảy ra tương ứng và vào theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.