Nguyen_Huy_Thanh

Nhận định giá vàng thời gian tới.

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang đi theo sóng chéo, xu hướng giảm giá. Giá vàng theo nhận định của tôi sẽ trở về mức 1250 trước khi bật tăng mạnh mẽ trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.