Jayce1006

Cậu Vàng 18 - 23/11/2019 Vẫn thể hiện chiều tăng chỉ thiếu gió

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
 • Tình hình là XAU đi vào vùng Vol tụt sâu nhất trong vùng tích lũy và cũng là vùng Floor.
  VPA G: Giảm khá yếu. Tăng giảm dần và đã giảm test demand (nếu hết ngày nay nến giảm vẫn vol thấp)
  VPA S : bất thường ở nến tăng
  PA G: Pinbar cụm rất đẹp
  PAX : Pinbar trước
  DD : Vol đấy tụt rất sâu.
  Cản L Ra

Chờ nến 1811 : Giảm test hay cạn lực tăng thực sự .
Vẫn thiên nhiều về tăng nhưng Vol đến ngày mai không thể hiện tín hiệu test để tăng hay cản giảm thì sẽ suy nghĩ chiều khác. => Chờ