NguyenThang33

Vàng đang có dấu hiệu đi xuống

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như trong phân tích trước, Vàng đã có một cú giảm mạnh. Như chúng ta thấy, sóng Elliot cũng đang trong đà sóng giảm. Sóng 1,2,3 và 4 đã được hình thành. Vì số hiệu chỉnh số 2 khá lớn, số hiệu chỉnh số 4 có thể sẽ không có tác dụng. Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh số 4, giá sẽ tạo ra một động thái giảm giá rất lớn.