NguyenThang33

Vàng đang có dấu hiệu đi xuống

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như trong phân tích trước, Vàng đã có một cú giảm mạnh. Như chúng ta thấy, sóng Elliot cũng đang trong đà sóng giảm. Sóng 1,2,3 và 4 đã được hình thành. Vì số hiệu chỉnh số 2 khá lớn, số hiệu chỉnh số 4 có thể sẽ không có tác dụng. Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh số 4, giá sẽ tạo ra một động thái giảm giá rất lớn.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.