SOT_Indie

XAU USD 24/01/2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dòng tiền đang chuyển dịch khá mạnh ra khỏi cổ phiếu và crypto vào tài sản trú ẩn như vàng
Giá vàng hiện tại đang xác nhận vùng kháng cự cũ ở 1830 là vùng hỗ trợ, tiếp tục mua lên
Kỳ vọng: phá đỉnh gần đây 1877
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.