HanHanVuong

GOLD sẽ giảm ngắn hạn vào cuối tuần

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD sẽ giảm ngắn hạn vào cuối tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.