GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang đi trong áp lực giảm giá khi thiếu vắng yếu tố hỗ trợ, dòng vốn đang quay trở lại vào tài sản rủi ro như chứng khoán

Tìm sell quanh mức 1500, stop 1506, mục tiêu 1485

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.