TanPhatFX

mọi xu hướng đều đưa gold về khu vực 1535-1555 trong trung hạng

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
như hôm qua gold đã được đẩy về khu vực 146x trong trends tăng chính năm nay.
Gần nhất Gold sẽ tạo đà để phá khu vực 1491-1493 để lên lại vùng cận trên 1526-1530
Trường hợp xấu thì gold về thẳng 1425-1410 rồi bay thẳng lên lại trends xu hướng chính năm nay để phá mốc 1535-1555 để chính thức hướng đến 1700
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.