TanPhatFX

mọi xu hướng đều đưa gold về khu vực 1535-1555 trong trung hạng

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
như hôm qua gold đã được đẩy về khu vực 146x trong trends tăng chính năm nay.
Gần nhất Gold sẽ tạo đà để phá khu vực 1491-1493 để lên lại vùng cận trên 1526-1530
Trường hợp xấu thì gold về thẳng 1425-1410 rồi bay thẳng lên lại trends xu hướng chính năm nay để phá mốc 1535-1555 để chính thức hướng đến 1700