Mr_Fly

VÀNG

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
theo quan điểm cá nhân Vàng đã hình thành mô hình nến giảm trên biểu đồ tuần, vấn đề ở đây là nó sẽ hồi lại đến đoạn nào để tích lũy lực giảm xuống,
dựa theo các chỉ báo RSI trên các biểu đồ H1 - H4 thì RSI còn khá thấp. Phe mua vẫn được hi vọng là sẽ có 1 đợt hồi lại quanh vùng 1470 và có thể đi ngang quanh vùng giá này, trước khi tích lũy đủ các điều kiện để có thể giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.