TradingWithHunter

Phân tích xu hướng Vàng ngày 10/4

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4:
- Vùng Hỗ trợ 1296 ngày hôm qua chúng ta có nhấn mạnh đã chứng minh được giá trị của nó khi giá điều chỉnh về đúng vùng này rồi bật tăng lên khá mạnh mẽ. Lệnh Buy hôm qua khi giá vượt qua vùng Kháng cự 1300 nên được duy trì.
- Về cấu trúc xu hướng, xu hướng tăng lúc này là khá rõ ràng. Với việc phá qua vùng Hỗ trợ 1300, thì vùng Kháng cự 1310 sẽ là vùng biên tiếp theo cho mục tiêu giá.

H1:
- Trên khung này, chúng ta thấy rõ sau khi bật tăng từ vùng Hỗ trợ 1300, thì hiện tại giá đang hình thành 1 vùng tích lũy nhỏ tại vùng này. Đây có thể sẽ là 1 đợt điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng. Nếu quan sát kĩ chúng ta sẽ thấy 1 vùng hỗ trợ động ngay tại đường EMA20. Do đó chúng ta kì vọng giá điều chỉnh về EMA20, sau đó chúng ta sẽ tìm dấu hiệu cho việc tiếp tục theo xu hướng tăng.

Tổng kết:
- Sau khi phá qua vùng Kháng cự 1300, giá đã bật tăng mạnh mẽ. Anh em nào bắt được điểm vào lệnh mua hôm qua thì nên dời SL và tiếp tục giữ lênh. View hiện tại cho hôm nay là giá sẽ điều chỉnh về đường hỗ trợ động EMA20, sau đó chúng ta sẽ quan sát để tiếp tục mua theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.