DatTong

GOLD, Bán theo H1/

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD , Bán theo H1/
Bình luận: Appeared pinbar on H4 !
Đóng lệnh: dừng lỗ: