V_PhucNguyen

Vàng đã giảm mạnh, cân nhắc takeprofit

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
Vàng đã giảm như dự báo, do tốc độ giảm quá nhanh nên có thể cân nhắc takeprofit trước
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.