Giavangvietnam

Nhận định Gold (12/01/2022): Kèo SELL trước tin CPI

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi Update lại kèo BUY mà tôi đã vào, bạn có thể xem lại trong channel tín hiệu hoặc channel history trading.


Ngay thời điểm hiện tại, tôi nghiên về 1 kèo SELL nhiều hơn.

Và đây là lý do:


Bài nhận định chi tiết về giá vàng để có 1 cái nhìn tổng thể tôi để sau. Đây đơn giản chỉ là 1 cú update kèo mà thôi.

Phím SELL


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.