DubaiSC

GOLD quay đầu GIẢM MẠNH Nhận định 15/8-19/8/2022

Giá xuống
DubaiSC Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ hàng tuần, chúng ta có thể thấy rằng Vàng đã thực hiện một cú hích trong bốn tuần từ mức thấp 1.680 USD/oz lên mức giá giao dịch hiện tại gần 1.790 USD/oz. Tuy nhiên, tâm lý có thể hơi giảm đối với Vàng vào lúc này với nhiều chỉ báo chỉ ra giá giảm. Đầu tiên, có một chỉ báo giảm giá trên biểu đồ hàng tháng với mô hình đỉnh kép được hình thành vững chắc với giá trong tháng tăng lên so với 2.070 đô la Mỹ / oz tại các đỉnh đó. Từ quan điểm giảm dài hạn, chúng ta có thể kỳ vọng 1.670 USD/oz sẽ hoạt động như một rào cản hỗ trợ, giống như trong năm bài kiểm tra giảm giá vừa qua, quay trở lại tháng 5/2020. Nhưng người bán sẽ phải phá vỡ mức giá 1,765 đô la / oz, 1,340 đô la / oz và 1,707 đô la / oz, trước khi hỗ trợ dưới 1,700 phát huy tác dụng. Thật không may, RSI đang hành động thờ ơ với khung hàng tháng và chưa đề xuất động lượng theo cách này hay cách khác. Trong khi đó, Chỉ số Kênh Hàng hóa đang vững chắc trong vùng tiêu cực, mặc dù đã quay đầu tăng mạnh.

Khuyến nghị giao dịch :

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1802 - 1806

Stop Loss : 1815

Take Profit 1 : 1795
Take Profit 2 : 1790
Take Profit 3 : 1785

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1784 - 1787

Stop Loss : 1775

Take Profit 1 : 1790
Take Profit 2 : 1795
Take Profit 3 : 1800

Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn
Bình luận: + 160 PIP theo chiến lược giao dịch !!!

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.