Leadership

XAUUSD - Đã đến lúc phải LONG

Giá lên
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD đã giảm rất nhanh trong những ngày cuối tuần trước khiến cho nó trở về vùng giá cực hợp lí để có thể bắt đầu LONG. Tuy nhiên, nếu muốn an toàn, bạn cũng có thể chờ XAUUSD về hẳn dưới vùng giá 1260 để LONG, nhưng tôi cho rằng điều này khó có thể xảy ra tại thời điểm hiện tại.
Bình luận:
Quá tuyệt vời khi đã LONG XAUUSD mặc dù phải chờ mất 3 ngày nó mới chịu bay lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.