TradinV85

GOLD (Daily 9.4) - Giá chạy theo đúng kịch bản tăng ngày 8.4

Giá lên
TradinV85 Cập nhật   
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1. Gold hôm qua có phiên tăng giá theo đúng nhận định và kịch bản đã chia sẻ.
Giá vượt được vùng kháng cự Fibo23.6 và tiến đến đúng kháng cự (TP) đã nhận định 1756, trùng với mức trung bình 50 ngày.
(Theo dõi lại Trading idea ngày 8.4.2021: )

2. Hiện tại khả năng tăng giá cho Gold là khá rõ ràng. Tuy nhiên trader không nên vội vào lệnh vùng giá kháng cự này (vùng MA50, 1756).
Giá có thể giảm điều chỉnh về vùng kháng cự Fibo23.6 ở các khung thời gian nhỏ, tìm kiếm hỗ trợ trước khi tăng trở lại.
Ưu tiên cho vị thế buy và lưu ý tôi không bao giờ trade sóng hồi nhỏ (đoạn test về này).

3. Vẫn đề phòng kịch bản giảm: Lưu ý thận trọng nếu giá giảm qua sma20 theo D và test lại vùng giá này nếu có mức kháng cự không vượt lên được sma20 theo D cần xét kịch bản giảm giá trở lại.
SL nên đặt ở vùng giá dưới sma20 theo D (trade khung Daily).

Trader theo dõi ý tưởng và kịch bản giao dịch nếu khó khăn, không hiểu có thể liên hệ thảo luận trao đổi:
Telegram: t.me/VieTraderClub
Youtube: Forex Việt
www.youtube.com/chan...0H5E_H1zCzdBXk-XGEqQ
Group Facebook: www.facebook.com/gro...OREX.TRADE.AND.SHARE
Bình luận:
Giá đang chạy đúng như vẽ, chưa đến vùng buy đâu cứ kiên nhẫn xét phản ứng giá đã.
Bình luận:
Mua nhỏ vùng Fibo23.6 này 1744-1746
Bình luận:

Giá giảm về đúng vùng hỗ trợ (vùng xám - trung sma20 theo D) và tăng trở lại theo nhận định, đóng nến D ngày 9.4 trên mức fibo23.6.
Đối với vàng hiện tại xu hướng dài hạn (D, W, MN) là không quá rõ ràng khi giá vẫn kẹt giữa vùng cản và xu hướng giữa các khung time là không đồng nhất (Mn tăng, W giảm, D đi ngang dù hơi hỗ trợ tăng).
Giá có thể tiếp tục đi ngang với biên độ lớn theo D, W sắp tới, trader nên lưu ý mua bán linh động giữa các vùng cản lưu ý trên.
Nếu giá vượt được đường MA 50 trên D sẽ rõ ràng hơn, vùng sma20 theo D cần lưu ý nếu giá giảm qua.
Bình luận:

Như đã đề cập ở phần cập nhật trên,
Giá vàng những ngày qua đi ngang theo D chính xác giữa các vùng cản đã lưu ý, giá sẽ chưa tạo được sự đột phá và tiếp tục đi ngang vùng giá này trong những ngày sắp tới.
Xu hướng ở W, Mn là chưa thực sự rõ ràng và có sự xác nhận cần thiết chắc chắn nên tôi sẽ không khuyến nghị giao dịch dài hạn vùng này.
Giá vẫn đóng cửa trên mức hỗ trợ trung bình 20 ngày, nhưng lực tăng yếu, nên những ngày tới nhiều khả năng vẫn là thị trường sideway với biên độ giữa các vùng kháng cự là các mức trung bình cần lưu ý như hình vẽ.
Nếu giá vượt qua mức trung bình 50 ngày có thể hỗ trợ xu hướng tăng nhiều hơn, tuy nhiên cần theo dõi và giao dịch ngắn hạn khi thị trường đi ngang theo D, W.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.