PhamVanHocTrader

GOLD BIÊN ĐỘ SW 177X -179X ĐỢI BẢN TIN NONFAM KỲ VỌNG BỨT PHÁ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng làm mới mức thấp hàng tuần, chào giá quanh mốc $1,778 vào đầu ngày thứ Tư.

Kim loại màu vàng xác nhận một sự phá vỡ xuống dưới đường SMA-100, cho thấy sự suy yếu sâu hơn hướng đến đường hỗ trợ ba tuần tuổi gần $1,775.

Tuy nhiên, đường SMA-200 đóng vai trò như một đường hỗ trợ bổ sung quanh ngưỡng $1,770 để thách thức phe gấu trước khi Fed tiết lộ về việc thắt chặt chính sách. Nếu quyết định của Fed đúng hoặc vượt xa hơn hy vọng của phe diều hâu, thì không thể loại trừ việc vàng giảm xuống mức thoái lui Fibonacci 23,6% gần $1,748.

Ngoài ra, mức SMA-100 tại $1,785 là cản tăng ngắn hạng đối với hàng hóa, sự phá vỡ này sẽ hướng người mua đến mức đỉnh hàng tuần gần $1,796.

Trong trường hợp phe bò của Vàng tiếp tục vượt qua mốc $1,796, ngưỡng $1,800 và mức thoái lui Fibonacci 78,6% gần $1,810 sẽ được thị trường quan tâm. Nhìn chung, phe bán Vàng đang nắm quyền kiểm soát trước sự kiện có khả năng làm giảm giá kim loại này.

Chiến lược hiện tại :
Chiến lược hiện tại ( áp dụng hết hôm 3/11/2021 )
SELL 1796-1800
SL 1805
TP 1788
TP 1782

BUY LƯỚT QUANH 1766-70 SL 1761
TP 1778
TP 1785

SELL CHIẾN LƯỢC CHÍNH ÁP DỤNG NONFAM TUẦN NÀY
SELL 1810-12 SL 1818
TP 1800
TP 1790
TP 1780

BUY CHÍNH ÁP DỤNG CẢ TUẦN
BUY 1758-60
SL 1754
TP 1772
TP 1780
TP 1790
CHÚC CẢ NHÀ ĐẠT TP 3R CỦA AD NHA !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.