Chana-Trading

Vàng tiếp tục tăng trong kênh xu hướng

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tiếp tục tăng trong kênh xu hướng tăng song song vì hôm nay chúng ta có mức cao hàng ngày cao hơn và mức thấp hàng ngày cao hơn. Sau khi đảo chiều khỏi mức hỗ trợ 1.999 vào tuần trước, vàng đã tăng tới 2,4% lên mức cao 2.048 của ngày hôm nay.

Một mô hình AB=CD mới sử dụng mức dao động thấp của tuần trước đối với C đã được xác định trên biểu đồ với mục tiêu là 2.112. Lưu ý rằng mô hình ABCD trước đó, bắt đầu từ mức thấp ngày 22 tháng 3 đã hoàn thành gần như chính xác ở mức 2.082, cách một điểm. Mức thấp nhất của tuần này là 2.014 là hỗ trợ ngắn hạn, trong khi mức thấp nhất của tuần trước là 1.999 bắt đầu vùng hỗ trợ quan trọng hơn, xuống quanh đường EMA 34 ngày tại 1.992.

Vàng đang ở một vị trí kỹ thuật thú vị. Nếu mức thấp của tuần trước bị phá vỡ thành xu hướng giảm, thì tiếp theo, nó sẽ chạm vào đường xu hướng tăng bên trong, tạo ra mô hình nêm bên trong kênh nhỏ đang tăng, cùng với đường trên cùng của kênh. Nếu nó tiếp tục giảm, nó sẽ chạm đến đường kênh dưới của kênh nhỏ, theo sau là đường xu hướng tăng lớn hơn ở dưới cùng của kênh song song lớn. Vì vậy, chúng ta có một kênh song song nhỏ trong một kênh song song lớn hơn, phản ánh đặc điểm tự nhiên của thị trường.

Plan giao dịch

Canh BUY XAUUSD vùng giá : 2025 - 2028

Stoploss : 2021

Take Profit : 2030
Take Profit : 2040
Take Profit : 2050

Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường
Giao dịch đang hoạt động:
HIT TP2 +150pips

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ các lệnh Scalping ngắn và chiến lược giao dịch sớm nhất nhé!

✅ Kiến thức Trading
✅ Hỗ trợ Tín hiệu giao dịch Free

Nhóm ZALO: zalo.me/g/pchzbw427

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.