PhamVanHocTrader

GOLD QUAY ĐẦU GIẢM TRƯỚC KHI TEST 1800 1 LẦN NỮA

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược hiện tại áp dụng phiên á + âu

SELL 1800-01
SL 1810
TP 1795
TP 1790
TP 1785

BUY 1768-70 SL 1760
TP 1780
TP 1790

CHÚC CẢ NHÀ GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.