NguyenThang33

Cậu vàng sau 1 tuần giảm giá mạnh!

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình đang được phát triển và hình thành, có khả năng sẽ kết thúc hoàn thành vào khoảng quanh mốc 1451.5. Khi đó giá có thể sẽ bật trở lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.