GhostTraderIndexs

Gold đầu phiên giảm mạnh sau đó bật tăng trở lại

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
mọi người cùng theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.