LegacyVA

Vàng: Bắt đáy, phe mua thắng thế

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã tăng lên từ mức đáy trong thời điểm USD có dấu hiệu suy yếu.
Dựa trên diễn biến giá, lực mua đang tương đối mạnh
Sang tuần sau, có thể xu hướng này sẽ tiếp tục trong một vài ngày
vùng chốt lời tiềm năng tạm thời có thể là 1332-1337
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.