Shin_ichimoku

XAU/USD phân tích sóng ichimoku và timing

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
theo timing và sóng XAU đang di chuyển với sóng I và điểm tp giá hợp lưu với vùng fibo RE 1.618 tỉ lệ vàng khả năng trong ngày 27/4 tới đường giá sẽ có dấu hiệu đảo chiều.