SharkteamPower

Cập Nhật Tín hiệu Vàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại của XAUUSD đã khá rõ khi giá phá vỡ cấu trúc giảm trên khung H4 và D1 vì vậy chúng ta ưu tiên canh MUA .

Hiện tại Vàng đang tích lũy theo cấu trúc ABC mở rộng và lấy thanh khoản cho nhịp tăng sắp tới..

Mình kỳ vọng vùng 1832-1842 sẽ là vùng Mua khá tốt cho XAUUSD
Kỳ vọng lợi nhuận 1888-1900 sẽ là vùng có thể chốt lợi nhuận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.