JaneDoan

Gold giảm điều chỉnh. Đợi tín hiệu 1362

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng giảm điều chỉnh đợi tín hiệu tại 1362 để ra quyết định giao dịch