JaneDoan

Gold giảm điều chỉnh. Đợi tín hiệu 1362

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng giảm điều chỉnh đợi tín hiệu tại 1362 để ra quyết định giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.