GKFXPrimeVN

Chiến thuật kinh doanh XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang thể hiện cấu trúc range trong giai đoạn hiện tại
Sell giá 1505, stop 1510, mục tiêu 1490
Buy giá 1490, stop 1485, mục tiêu 1504

Sell breakout khi giá phá vỡ cạnh dưới tam giác 1490 , mục tiêu 1480
Buy breakout 1510, mục tiêu 1530

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.