HuynhSang-Forex

XAUUSD - VÀNG tăng hay GIẢM trong tuần này.

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên giao dịch tuần qua. Vàng đóng D1 là một pinbar tăng giá ở vùng 1988 sau khi Test thành công về lại về vùng giá 1962. Những tác động về chính trị của Nga-Ukraina vẫn đang leo thang và một số tin về lãi suất của FED trong tuần này.
Về PTKT: H4 và H1 đều ủng hộ cho lực Tăng . Giá đang tạo đáy cao hơn để để hoàn thành mô hình TĂNG.
Target đầu tiên về lại 2002-05. Target 2 về 2026 nhé mn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.