BestSC

Biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta có thêm những điều chỉnh ngắn hạn từ khu vực hợp lưu của đường xu hướng (a) và Fibonacci 0.786%, tuy nhiên mức điều chỉnh này là quá nhỏ nó không được đánh giá là một đợt điều chỉnh giảm thực sự mà đơn thuần chỉ là những phản ứng nhất định với vị trí kỹ thuật quan trọng.

Về cục diện hiện tại thì trong dài hạn giá vàng vẫn có những hỗ trợ cơ bản nhưng một đợt điều chỉnh giản chắc chắn sẽ không nhỏ, hãy quan sát những lần điều chỉnh giảm giá của lần trước sẽ thầy rằng mức giảm giá luôn nhanh chóng và rất lớn.

Giá Vàng ở biểu đồ kỹ thuật chưa thực sự điều chỉnh, những phản ứng chững lại và giảm giá là đương nhiên bởi một vị trí hợp lưu quan trọng, mức giảm điều chỉnh mà tôi muốn hướng đến gần nhất là khu vực 1835 – 1825.

Cũng không ngoại trừ việc giảm giá mạnh hơn nữa có thể đạt đến 1800, nơi xuất hiện của khu vực hợp lưu hỗ trợ quan trọng tại điểm giá tròn 1800 và POC Volume Profile cùng Fibonacci 0.50%, đường xu hướng (b).

Hiện tại, hoàn toàn không phải một địa điểm mua hàng đảm bảo tôi cũng như các bạn cũng đang rất chờ đợi một đợt điều chỉnh giảm diễn ra và sẵn sàng cho nó.
Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả :)

Biểu đồ liên kết liền mạch.
Giá Vàng đầu tháng 11 được ủng hộ, rủi ro lạm phát cao kéo dài:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.