PaulVuMinh

Giao Dịch với Cooling-Mindset #02

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây là những gợi ý của mình về thị trường vàng trong thời gian sắp tới.
- Nghĩ ít, hành động đúng lúc.
- Chúc các nhà giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.