andreisphan

TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM VÀO CHO LỆNH SELL VÀNG

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Theo phân tích của mình thì sóng điều chỉnh B lớn đã kết thúc
- Trade theo sóng C, mình mở 1 lệnh sell
- Tỉ lệ R:R là 6.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.