minhquanngnguyen

XAUUSD năm 2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang có đà đi lên từ từ, nhưng sau những thông tin về chiến tranh tại Ukraina đã tạo ra đà vàng bật mạnh lên. Vì thế, dân đã đổ xô vào mua vàng vật chất. Nên giá ngay trong ngày đã giảm mạnh tạo ra tín hiệu Uptrust. Như vậy, chúng ta có thể thấy vàng đã ra khỏi vùng tích luỹ đã được tạo từ năm 2021.Bây giờ chúng ta nên đợi vàng về khu vừ 172x thậm chí còn đến cả 168x rồi vàng sẽ từ từ lên vượt đỉnh năm 2020.
Từ tuần sau vàng vẫn có khà năng test lại những vùng ở trên, thậm chí còn lên đến gần đỉnh rồi sẽ rơi xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.