VFITeam

Cơ hội Buy Oil trên H4 đang khá đẹp

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Oil có 1 cú gặp cực mạnh hôm thứ 2, và bây giờ đang giảm về tới zone khá đẹp trên H4
Mình sẽ enter trade tại đây, SL và TP như trên hình
Chúc anh em may mắn

VFI Team