VFITeam

Cơ hội Buy Oil trên H4 đang khá đẹp

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Oil có 1 cú gặp cực mạnh hôm thứ 2, và bây giờ đang giảm về tới zone khá đẹp trên H4
Mình sẽ enter trade tại đây, SL và TP như trên hình
Chúc anh em may mắn

VFI Team
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.