TradingPlus12

XAUUSD Update

Giá lên
TradingPlus12 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngay bây giờ trên khung H4 này, XAUUSD đang chạm vùng hỗ trợ 1490.
Với xu hướng hiện tại vàng sẽ có mục tiêu ngắn hạn tăng lên mức 1518

Ngay tại khung thời gian H4 bây giờ thỏa mãn điều kiện mua:
- Mua: 1490
- Target: 1518
- Stop loss: 1480

Tiếp tục theo dõi tiếp...!
Bình luận:
Target: Take Profit

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.