huythanh_hvtc

Lệnh ngắn trong tuần

huythanh_hvtc Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định chung:
Sau một trend tăng dài hạn miên man bắt đầu từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2020, cặp XAUUSD bước vào thời kỳ đi ngang biên độ giá thu hẹp từ 8/2020 đến 2/2022. Hiện tại vàng đã ở đoạn cuối của xu hướng đi ngang biên độ thu hẹp và có khả năng tạo 1 trend mới trung hạn và dài hạn bất cứ lúc nào. Khi đó chúng ta có cơ hội để thu về lợi nhuận lớn.
Trong ngắn hạn:
Trong thời kỳ đi ngang, biên độ thu hẹp, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội đem về lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên thời điểm này đã khá nhạy cảm nên chúng ta chỉ nên đi những lệnh vừa phải kết hợp với quản lý vốn, quản lý lệnh chặt chẽ
Những điểm mua và bán vàng trong ngắn hạn tại thời điểm này:
1. Long ngắn:
Entry: 1825-1829
TP: 1845-1847
SL: Sau 1825
2. Short ngắn: Đợi tín hiệu để short
Entry: 1845-1847
TP1: 1817
TP2: 1800
SL: 1850
P/s: Tôi đang đón chờ 1 trend mới hình thành của XAUUSD trong nửa đầu năm nay!!!
Hãy nêu quan điểm của bạn!!!
Bình luận:
Cập nhật:
Đối với lệnh short:
Còn tùy thuộc vào tình hình sẽ đưa ra nhận định tiếp theo. Vì thời điểm này sẽ xảy ra 2 tình huống:
1. Vàng chạm vùng 183x sẽ bật lên
2. Vàng phá xuống dưới giá 26.
Nếu rới vào tình huống 2 sẽ có TP2 và TP3
Nếu vàng rơi vào tình huống 1 sẽ có đánh giá mới

Đánh giá ban đầu đối với lệnh short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.