HUNG_PHE

Sell Vàng điều chỉnh về min ở 48 và 30, sau đó múc lên

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Vàng điều chỉnh về min ở 48 và 30, sau đó múc lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.