lustonydurk

GOLD? Vẫn sẽ lên!

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DỰa trên phân tích kĩ thuật thì có thể thấấy GOLD đang bị "bóng bàn" nếu vàng đi xuống sẽ gặp phải mức hỗ trợ rấất mạnh và sẽ bật lên. khi bật lên và cũng gặp 1 cản nhẹ có thể sẽ đi xuống và lại gặp cản cực mạnh lần này thì sẽ không đủ sức để vật lộn nữa rồồi, nó sẽ bay thảng đếến 1219. xx ngay và luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.