lustonydurk

GOLD? Vẫn sẽ lên!

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DỰa trên phân tích kĩ thuật thì có thể thấấy GOLD đang bị "bóng bàn" nếu vàng đi xuống sẽ gặp phải mức hỗ trợ rấất mạnh và sẽ bật lên. khi bật lên và cũng gặp 1 cản nhẹ có thể sẽ đi xuống và lại gặp cản cực mạnh lần này thì sẽ không đủ sức để vật lộn nữa rồồi, nó sẽ bay thảng đếến 1219. xx ngay và luôn.