Samurai_FX_VN

Mục tiêu vàng về 172x trong tháng 2

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đã đi theo mẫu hình sóng điều chỉnh đã khá hoàn chỉnh.
Sóng giảm thứ nhất. Điều chỉnh lên, rồi xuống lại 1 nhịp. Nhịp điều chỉnh lại có vẻ như đã hoàn thành.
Nếu thực sự nhịp điều chỉnh xác nhận đã hoàn thành thì tháng 2 sẽ là tháng đỏ lửa của vàng.
Mục tiêu giá sẽ là 172x.
Thời gian là từ nay đến hết tháng.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.