OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi hoàn thành mô hình sóng XABCD (nến H4) test đáy, GOLD sẽ tiến về vùng 1800 .
Tương lai thì theo dõi tiếp. Sóng và mô hình có thể thay đổi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.