GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn, do tâm lý lo ngại rủi ro giảm tạm lắng khi Mỹ hoãn lại việc đánh thuế với Trung Quốc

Tìm sell mức 1509, stop 1515, mục tiêu 1490

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch