TinhKaka

Vàng có dấu hiệu phá trend H1

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chờ giá đóng cửa dưới trend tăng gần đó, sau đó quan sát điểm, nếu có tín hiệu bán thì bán!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.