OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold tuần sau sẽ còn tiếp tục tăng.
Vị trí hiện tại không nên Buy ngay, nên đợi sóng điều chỉnh về vùng 1790 để có entry đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.