Hong_Hoang_Trading_Group

SELL XAUUSD 25/01/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo
Sell 1/2 volume ở 1842 sl 1844.4
Tp có thể từng nhịp 36.8-33-30 và 08
Lưu ý: Tuân thủ sl, đi đúng volume tài khoản
Chúc mọi người giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.