HHermes

Long XAUUSD 1450-1455, SL 1444, Target TP1, TP2, TP3

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Long XAUUSD 1450-1455, SL 1444, Target TP1, TP2, TP3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.