Duyvinhtrader

GOLD đang trong một ĐÀ GIẢM ngắn HẠN

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đang trong một chu kỳ đi ngang và GIẢM điểm ngắn hạn, kỳ vọng GOLD về 1799-1800 rồi quay đầu tăng mạnh

Các ngưỡng kháng cự cần quan tâm : 1816,25 - 1820 - 1831
Các ngưỡng hỗ trợ cần quan tâm : 1800- 1798 - 1790

Khuyến nghị giao dịch :

XAUUSD CANH sell 1810

Stop .Loss : 1816.00

Take Profit ¹ 1808
Take Profit ² 1806
Take Profit ³ 1800


XAUUSD CANH Buy 1780

Stop .Loss : 1770

Take Profit ¹ 1806
Take Profit ² 1810
Take Profit ³ 1820

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Chúc các nhà đầu tư giao dịch chốt lời thành công !

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.