dinhchien

XAUUSD - giảm với hình Vai Đầu Vai

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Luôn dừng lỗ.
- Giao dịch loại loại 4.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.