software.dailocxd6

XAU/USD 05/11/2018 giá xuống

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá xauusd ngày 05/11/2018 sẽ đi xuống 1227
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.