Atptrading271

XAUUSD chờ tăng, Dấu hiệu lá cờ.

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
có thể thấy trong biểu đồ H4 có dấu hiệu lá cờ . chờ phá ra khỏi khu vực để xác nhận tính hiệu buy.
Chúc mọi người thành công.
Inbox tôi để được hỗ trợ và tham gia nhóm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.