BestSC

Biểu Đồ Tổng Hợp - Tầm Nhìn và Phương Án

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Một biểu đồ mang tính chất tầm nhìn tổng quát và đơn giản, Vàng chỉ có thể giảm khi đường hỗ trợ màu xanh lá bị phá vỡ tại 1800 và xác nhận bằng những EMA50 bị xuyên qua.
- 1800 là vị trí hỗ trợ rất mạnh và nếu điều chỉnh về mức giá này chúng tôi (Chuyên Sâu Gold) sẽ mua nó cho đên EMA50.

- Về cả những yếu tố cơ bản và kỹ thuật đều đang ủng hộ giá Vàng và chưa có lý do nào làm nó suy giảm mạnh mẽ, những vị trí là hết sức quan trọng việc đánh dấu có ở biểu đồ phía dưới.
- Những phương án giao dịch ngắn hạn ở ngay bên trong biểu đồ phía dưới và nó được biểu thị bằng những mũi tên, tôi sẽ nhắc lại xuất bản ở bên dưới bài viết.
GoodLuck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích nhé :)

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.