JaneDoan

GOLD H1 BUY

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy Limit 1294
SL: 1289
TP1: 1302
TP2:1316
Bình luận:
Gía hôm qua chưa chạm đến điểm Buy. Nhưng ai vào đc lệnh market chú ý chốt lợi nhuận dịch SL lên điểm vào lệnh mục tiêu chốt LN tại TP2
Bình luận:
Dịch SL lên 1305
Bình luận:
Trade closed, SL hit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.